Blend Màu Buồn
Bài viết sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách Blend bức ảnh với phông nền gợi khung cảnh buồn..
Stock :(Hình 01) 


Hình 01

- Việc đầu tiên là mở hình trong PTS sau đó Duplicate lên thành Layer 1.
- Tạo Group 1 bằng cách nhấp vào biểu tượng Folder phía dưới bảng Layer :(Hình 02 & 03) 


Hình 02


Hình 03

- Nhấp chọn Group 1 và tạo một lớp Adjustment Layer Hue/Saturation với Hue = 0, Saturation = - 45, Lightness = 0:(Hình 04 & 05) 


Hình 04


Hình 05

- Vẫn trong Group 1 tạo một lớp Adjustment Layer Solid Color với màu #4a3f23, chọn Blend Mode của lớp Layer này là Lighten :(Hình 06 & 07) 


Hình 06


Hình 07

- Tạo thêm một lớp Adjustment Layer Hue/Saturation(Trong Group 1) với Hue = 232, Saturation = 25, Lightness = 0. Giảm Opacity của lớp này xuống khoảng 40%:(Hình 08 & 09)


Hình 08


Hình 09

- Tạo một lớp Adjustment Layer Solid Color(Vẫn trong Group 1) với màu # ffcc00. Chọn Blend Mode của lớp này là Multiply và giảm Opacity xuống khoảng 25% :(Hình 10 & 11)


Hình 10


Hình 11

- Vẫn trong Group 1 tạo lớp Adjustment Layer Curves :(Hình 12 & 13) 


Hình 12


Hình 13

- Nhấp chuột phải vào Group 1 và chọn Duplicate Group :(Hình 14 & 15) 


Hình 14


Hình 15

- Ta sẽ được Group 1 copy và được như hình dưới :(Hình 16 & 17) 


Hình 16


Hình 17

- Bây giờ thì Ctrl+Alt+Shift+E để gom tất cả thành Layer 2 và tạo một lớp Brightness/Contrast với Contrast = 15 ta sẽ được kết quả cuối cùng :(Hình 18 & 19) 


Hình 18


Hình 19

- Một lần nữa nhìn lại tác phẩm của mình nhé (Hình 20) :


Hình 20

+ Chúc các bạn thực hiện thành công

Sưu tầm


Các tin đã đưa


photoclub.vn
Copyright © The Sun 2012 - All Rights Reserved - photoclub.vn